พระราชวงศ์จากต่างประเทศ เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จกลับภายหลังจากเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 27 ต.ค. 2560 เวลา 19:38 น.

Views

เวลา 23.45 น. วานนี้ สมเด็จพระราชินีมาทิลเดอแห่งชาวเบลเยียม เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG 920 เสด็จพระราชดำเนินกลับ ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในนามรัฐบาลไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จ

เวลา 00.05 น. วันนี้ รองสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย และสุลต่านแห่งรัฐเประ และเปอร์ไมซูรีแห่งรัฐเประ พระชายา เสด็จไปยังท่าอากาศยาน 2 กองบิน 6 ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินที่นั่งเสด็จกลับ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายวิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในนามรัฐบาลไทย เฝ้าส่งเสด็จ

เวลา 00.55 น. เจ้าชายโฮกุน มกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์ เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี 954 เสด็จพระราชดำเนินกลับ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในนามรัฐบาลไทย เฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จ

เวลา 00.58 น. เชค ษานี บิน ฮะมัด บิน เคาะลีฟะฮ์ อาลษานี พระอนุชาของเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ เสด็จไปยังท่าอากาศยาน 2 กองบิน 6 ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินที่นั่งเสด็จกลับ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกธีรชัย นาควานิช องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในนามรัฐบาลไทย เฝ้าส่งเสด็จ

เวลา 01.20 น. เจ้าชายเฟรเดอริก มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรเดนมาร์ก เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี 950 เสด็จพระราชดำเนินกลับ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ และพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในนามรัฐบาลไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ส่งเสด็จ

เวลา 08.20 น. เจ้าชายแอนดรูว์ ดยุกแห่งยอร์ก เสด็จไปยังท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี 600 เสด็จกลับ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ และพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในนามรัฐบาลไทย เฝ้าส่งเสด็จ

เวลา 09.55 น. สมเด็จพระราชินีโซเฟียแห่งราชอาณาจักรสเปน เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 418 เสด็จพระราชดำเนินกลับ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้เเทนพระองค์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในนามรัฐบาลไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จ

เวลา 09.35 น. เจ้าชายอากิชิโนะแห่งญี่ปุ่น เสด็จพร้อมด้วย เจ้าหญิงอากิชิโนะ พระชายา ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ NH 848 เสด็จกลับ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในนามรัฐบาลไทย เฝ้าส่งเสด็จ

เวลา 12.40 น. เจ้าหญิงมาร์กาเรตาแห่งราชรัฐลิกเตนสไตน์ เสด็จไปยังท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของสายการบินสวิส อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ LX 181 ไปยังราชรัฐลิกเตนสไตน์ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในนามรัฐบาลไทย เฝ้าส่งเสด็จ

Tag : พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระราชวงศ์ต่างประเทศเสด็จกลับ พระราชวงศ์เสด็จกลับ