สารคดี ๙ สถิตในดวงใจคนกีฬา 1/2

วันที่ 27 ต.ค. 2560 เวลา 23:32 น.

Views

๙ สถิตในดวงใจคนกีฬา สารคดีพิเศษ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับเรื่องราวพระปรีชาสามารถด้านกีฬาของพระองค์ท่าน ที่ยังคงประทับใจ และสถิตในดวงใจคนกีฬา

๙ สถิตในดวงใจคนกีฬา สารคดีพิเศษ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับเรื่องราวพระปรีชาสามารถด้านกีฬา ออกอากาศวันที่ 27 ตุลาคม 2560

Tag : ๙ สถิตในดวงใจคนกีฬา พระปรีชาสามารถด้านกีฬา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9