พระประมุข และพระราชวงศ์จากต่างประเทศ เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จกลับภายหลังร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 28 ต.ค. 2560 เวลา 20:12 น.

Views

เวลา 18.45 น. วานนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีทูโพ ที่ 6 และสมเด็จพระราชินีนานาสิปาอู แห่งราชอาณาจักรตองกา เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของสายการบินไทย เที่ยวบินที่ ทีจี 491 ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จ และนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จในนามรัฐบาลไทย

ประเทศไทยและราชอาณาจักรตองกา มีความสัมพันธ์กันในระดับพระราชวงศ์อย่างแน่นแฟ้น โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนตองกา อย่างเป็นทางการ 2 ครั้ง ในปี 2539 และในปี 2551 เพื่อทรงเข้าร่วมในพระราชพิธีราชาภิเษกของสมเด็จพระราชาธิบดี จอร์จ ทูโพ ที่ 5

เวลา 01.05 น. วันนี้ เจ้าชายกีโยม ฌ็อง ฌอแซ็ฟ มารี แกรนด์ ดยุกรัชทายาทแห่งลักเซมเบิร์ก เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของสายการบินสวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์เที่ยวบินที่ แอลเอกซ์ 4301 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต เป็นผู้แทนพระองค์ เฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จ และนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมส่งเสด็จ

ไทยและลักเซมเบิร์กมีความสัมพันธ์กันในระดับพระราชวงศ์และรัฐบาลย่างแน่นแฟ้น โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินเยือนระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม - 19 ตุลาคม 2503

เวลา 12.37 น. สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และสมเด็จพระราชินี เจตซุน เพมา วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของสายการบิน ภูฎาน ดรุก แอร์ (Bhutan Druk Air) เที่ยวบินที่ เคบี
151 เสด็จพระราชดำเนินกลับ ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จ พร้อมด้วยพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 28 ปี ซึ่งทั้งไทย และภูฏาน มีความคล้ายคลึงกันในหลายด้าน อาทิ ด้านวัฒนธรรม การปกครอง ทั้งยังน้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ เพื่อเสริมสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้แก่ประชากรกว่า 7 แสนคนในประเทศ

Tag : พระราชวงศ์จากต่างประเทศ เสด็จกลับหลังร่วมงานพระราชพิธี พระราชวงศ์จากต่างประเทศ เสด็จกลับ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ