บุคคลสำคัญ และผู้แทนพิเศษจากประเทศต่าง ๆ เดินทางกลับ หลังเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 28 ต.ค. 2560 เวลา 20:14 น.

Views

วานนี้ บุคคลสำคัญ และผู้แทนพิเศษจากต่างประเทศ ได้เดินทางกลับประเทศ ภายหลังเสร็จการเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพรบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย อาร์ชบิชอป กิอัมบัตติสตา ดีคควัตโตร เอกอัครสมณทูต นครรัฐวาติกัน ประจำสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เดินทางกลับโดยเครื่องบินของ บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบิน ทีจี 323 ออกจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางไปส่งในนามรัฐบาลไทย

ส่วนนายเจมส์ เบรนดัน โบลเจอร์ อดีตนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ (The Right Honourable James Brendan Bolger ONZ, Former Prime Minister of New Zealand) เดินทางกลับโดยเครื่องบินของ บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี 491 ออกจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ไปส่งในนามผู้แทนรัฐบาล

และนายติลัก มารปณะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงนโยบายและแผนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิไตยศรีลังกา (Hon. Tilak MarapanaMinister of Foreign Affairs and Minister of Development  Assignments of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka)
เดินทางกลับโดยเครื่องบินของสายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ ยูแอล 407 ออกจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ไปส่งในนามรัฐบาล

Tag : ผู้แทนพิเศษจากประเทศต่างๆเดินทางกลับ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ บุคคลสำคัญเดินทางกลับ