สารคดีสืบสานงานของพ่อ ตอนเรือเวชพาหน์

วันที่ 28 ต.ค. 2560 เวลา 20:15 น.

Views

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ชุดสืบสานงานของพ่อ วันนี้เสนอตอน "เรือเวชพาหน์"

Tag : สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สารคดีสืบสานงานของพ่อ เรือเวชพาหน์