เหยี่ยวข่าว 7 สี : พัฒนาโครงการชาน้ำมันฯ สานต่อพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ 28 ต.ค. 2560 เวลา 22:25 น.

Views

ทีมเหยี่ยวข่าว 7 สี ไปติดตามการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน มูลนิธิชัยพัฒนา ที่ จ.เชียงราย ซึ่งต้องใช้น้ำบาดาลในการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ...

Tag : เหยี่ยวข่าว 7 สี