วันนั้น..ในรัชกาลที่ 9 ตอน โครงการชลประทานฯ แม่ตะมาน จ.เชียงใหม่

วันที่ 29 ต.ค. 2560 เวลา 20:13 น.

Views

วันนั้น..ในรัชกาลที่ 9 วันนี้เสนอตอน โครงการหมู่บ้านพัฒนาชลประทานอุปถัมภ์ แม่ตะมาน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2520 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ไปทอดพระเนตรโครงการหมู่บ้านพัฒนาชลประทานอุปถัมภ์แม่ตะมาน ตามพระราชดำริ ที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งกรมชลประทานทำหน้าที่ดูแล เพื่อบริหารจัดการน้ำให้ราษฎรในพื้นที่มีน้ำกินน้ำใช้ และยังเป็นการป้องกัน แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับน้ำในทุกด้าน ซี่งในโครงการหมู่บ้านพัฒนาชลประทานอุปถัมภ์แม่ตะมาน ตามพระราชดำริ แห่งนี้ มีฝายทดน้ำที่อยู่ในโครงการจำนวน 8 ฝาย

การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรฝาย จำนวน 4 ฝาย ประกอบด้วย ฝายบ้านทุ่งใต้ สร้างขึ้นเมื่อปี 2519 เพื่อทดแทนฝายเดิมที่ราษฎรสร้างไว้ แต่ไม่มั่นคง แข็งแรง ใช้งบประมาณก่อสร้าง 75,000 บาท สามารถส่งน้ำให้ราษฎรใช้ได้ทำการเกษตรในพื้นที่ 50 ไร่ ซึ่งหลังจากทอดพระเนตรแล้ว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานพระราชดำริกับอธิบดีกรมชลประทาน และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในขณะนั้นว่า ควรจะมีการสร้างศูนย์พัฒนาขึ้นในพื้นที่ด้วย เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ความรู้แก่เกษตรกร และให้บริการด้านการแพทย์แก่ราษฎรทั่วไป

จากนั้น ทรงขับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังฝายแห่งที่ 2 ซึ่งสามารถส่งน้ำให้ราษฎรได้ใช้ในพื้นที่ 85 ไร่ ใช้งบประมาณก่อสร้าง 67,000 บาท

เสด็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังฝายบ้านวังดินแดง ซึ่งฝายแห่งนี้ สามารถทดน้ำให้ราษฎรได้ในพื้นที่ 150 ไร่ ใช้งบประมาณ 80,000 บาท

ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังฝายบ้านฝายหิน ซึ่งเป็นฝายอีกแห่งหนึ่ง ที่สามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ได้ 150 ไร่ ใช้งบประมาณ 75,000 บาท

เมื่อรวมทั้ง 8 ฝายในโครงการหมู่บ้านพัฒนาชลประทานอุปถัมภ์แม่ตะมาน ตามพระราชดำริแล้ว จะสามารถบริหารจัดการ และส่งน้ำให้ราษฎรได้เลี้ยงชีพ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตรได้ถึง 1,085 ไร่

โดยการเสด็จพระราชดำเนินไปในแต่ละจุดนั้น มีราษฎร และลูกเสือชาวบ้าน มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดี ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชปฏิสันฐานกับราษฎรอย่างใกล้ชิด ยังความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุนเป็นล้นพ้น

นอกจากนี้ พระองค์ยังพระราชทานคำแนะนำ เกี่ยวกับการดูแลและรักษาทรัพยากรป่าไม้ ดิน และน้ำ โดยทรงแนะนำให้ราษฎรช่วยกันป้องกันรักษาป่าไม้ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร อย่าลักลอบตัดไม้ เพราะหากไม่ช่วยกันรักษาแล้ว ในอนาคตอันใกล้ไม้จะหมดป่า เมื่อเป็นเช่นนั้น ภาวะแห้งแล้ง หรืออุทกภัยก็จะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และยังทรงแนะนำให้ราษฎร ช่วยกันรักษาต้นไม้ที่เหมาะกับสภาพท้องถิ่น นอกจากจะเป็นอนุรักษ์พันธุ์ไม้แล้ว ควรจะนำมาปลูกเพื่อคลุมดินบริเวณไหล่ฝาย ป้องกันไม่ให้ฝายถูกทำลายจากการถูกน้ำกัดเซาะ จนเป็นผลให้ฝายพังลงได้

ทั้งหมดนี้ คือ พระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จะคงอยู่ในดวงใจของราษฎรชาวไทยตลอดไป

Tag : วันนั้นในรัชกาลที่ 9 โครงการชลประทาน โครงการชลประทาน แม่ตะมาน เชียงใหม่