สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงอัญเชิญพระบรมอัฐิ ขึ้นประดิษฐานในพระวิมาน บนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และทรงอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร ไปประดิษฐาน ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดบวรนิเวศวิหาร

วันที่ 29 ต.ค. 2560 เวลา 20:36 น.

Views

เวลา 10.43 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยมี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ, คุณพลอยไพลิน เจนเซ่น และ คุณสิริกิติยา เจนเซ่น เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

โอกาสนี้ เสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิในบุษบกแว่นฟ้าเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดล ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และเครื่องราชสักการะพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร ที่หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตร พระสงฆ์ 30 รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบ ทรงประเคนสำรับภัตตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะ ผู้เป็นประธานสงฆ์ สำรับภัตตาหารนอกนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์ทรงประเคน พระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จ ทรงประเคน
จตุปัจจัยไทยธรรม แด่สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ ซึ่งเดินเข้ามารับจนครบ 30 รูป ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา

จากนั้น ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสำหรับพระบรมอัฐิทรงธรรม ทรงศีล พระพรหมเมธี วัดสัมพันธวงศ์ ถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนา "อัปปมาทธรรมกถา" จบ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระพรหมเมธี ถวายอนุโมทนา พระสงฆ์ 4 รูป รับอนุโมทนา แล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนา และรับอนุโมทนา รวม 5 รูป พระสงฆ์สดับปกรณ์ ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา

จากนั้น เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่จะสดับปกรณ์เท่าพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 89 รูป สวดมาติกา ทรงทอดผ้าไตร 12 ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ 11 รูป จำนวน 7 เที่ยว ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ 7 เที่ยว

เลขาธิการพระราชวัง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญเสด็จ และยาตราขบวนพระบรมราชอิสริยยศ อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ ขึ้นประดิษฐานในพระวิมาน พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานภูษามาลา อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ลงจากบุษบกแว่นฟ้าเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดล ไปประดิษฐานบนในบุษบกพระที่นั่งราเชนทรยานที่เกยพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท ขบวนพระบรมราชอิสริยยศประโคมกระทั่งมโหระทึก สังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ กลองชนะ ยาตราขบวนพระบรมราชอิสริยยศอัญเชิญพระบรมอัฐิ

โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกจากพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพระบรมอัฐิออกจากเกยพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาทแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลงจากพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท ออกทางประตูกำแพงแก้ว ข้างพระที่นั่งราชกรัณยสภา เข้าริ้วขบวนตาม พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เส้นทางจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ไปยังพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ระยะทาง 63 เมตร เป็นการเดินปกติ ตามจังหวะเสียงกลอง

เมื่อริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมอัฐิ ถึงพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ ขึ้นพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท แล้วเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ พักไว้หน้าพระวิมาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นชั้น 3 พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสัมพุทธพรรณโณพาศ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการี ณ พระวิมานกลาง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานภูษามาลา อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เข้าที่ประดิษฐาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมอัฐิแล้ว เสด็จลงจากพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เสด็จพระราชดำเนินกลับ

เวลา 17.29 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ไปยังศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ณ ที่นั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยทรกิติคุณ, คุณพลอยไพลิน เจนเซ่น และคุณสิริกิติยา เจนเซ่น เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

เลขาธิการพระราชวัง เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญเสด็จ และยาตราริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ อัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยพระราชยานจากพระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีตำรวจหลวงนำ ไปออกประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เข้าริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ไปบรรจุที่พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ ออกจากศาลาสหทัยสมาคม ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เจ้าพนักงานภูษามาลา อัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคาร ไปถวาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ รถยนต์พระที่นั่ง ก่อนจะยาตราขบวนอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร ออกจากพระบรมมหาราชวัง ทางประตูวิเศษไชยศรี โดยขบวนกองเกียรติยศทหารม้ารักษาพระองค์ มี พันโทหญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ผู้บังคับการกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ ทรงม้านำริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ไปตามถนนหน้าพระลาน เลี้ยวขวาถนนสนามไชย เลี้ยวซ้ายถนนกัลยาณไมตรี ข้ามสะพานช้างโรงสี เลี้ยวขวาถนนอัษฎางค์ เลี้ยวซ้ายที่ถนนราชบพิธ ขบวนหน้าทหารม้ารักษาพระองค์แห่นำ รถยนต์พระที่นั่งอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารเทียบที่เกยหน้าวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กองทหารเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระผอบพระบรมราชสรีรางคารให้เจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคาร เข้าซุ้มประตูวัด

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะแล้ว เสด็จพระราชดำเนินตามพระบรมราชสรีรางคาร และอัญเชิญไปประดิษฐานที่โต๊ะหมู่ในพระพระอุโบสถข้างพุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรส

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรส พระประธานพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 พระราชสรีรางคาร สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 และพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระสงฆ์ 30 รูปสวดมาติกาจบ ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายอดิเรก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคาร ไปยังพุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรส

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ลงในถ้ำศิลา แล้วทรงปิดฝาถ้ำศิลา และทรงเลื่อนเข้าสู่ที่บรรจุ ชาวพนักงานประโคมกระทั่งมโหระทึก ฆ้องชัย สังข์ แตร ปี่ กลองชนะ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลาของส่วนพระองค์ และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 หน้าที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ

จากนั้น เสด็จออกจากพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานภูษามาลา อัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาถวาย ณ รถยนต์พระที่นั่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เข้าริ้วขบวนกองเกียรติยศทหารม้ารักษาพระองค์ อัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารออกจากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เลี้ยวขวาถนนอัษฎางค์ เลี้ยวซ้ายสะพานช้างโรงสี ไปตามถนนกัลยาณไมตรี เลี้ยวขวาถนนสนามไชย ถนนราชดำเนินใน ข้ามสะพานผ่านพิภพลีลา ถนนราชดำเนินกลาง เลี้ยวซ้ายถนนพระสุเมรุ ไปเทียบหน้าประตูวัดบวรนิเวศวิหาร

พันโทหญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ผู้บังคับการกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ ทรงม้านำขบวนพระบรมราชอิสริยยศ อัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร

เจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคาร เข้าพระอุโบสถ ไปประดิษฐานที่โต๊ะหมู่ข้างพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ ตามพระผอบพระบรมราชสรีรางคารเข้าพระอุโบสถ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินสีห์ พระประธานพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระสงฆ์ 30 รูปสวดมาติกา จบ ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา สมเด็จพระวันรัต ถวายอดิเรก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานภูษามาลา อัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคาร ไปยังพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารลงในถ้ำศิลา แล้วทรงปิดฝาถ้ำศิลา และทรงเลื่อนเข้าสู่ที่บรรจุ ชาวพนักงานประโคมกระทั่งมโหระทึก ฆ้องชัย สังข์ แตร ปี่ กลองชนะ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลาของส่วนพระองค์ และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 หน้าที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินกลับ

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงอัญเชิญพระบรมอัฐิ พระบรมอัฐิ พระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อัญเชิญพระบรมอัฐิ ขึ้นประดิษฐานในพระวิมาน พระบรมราชสรีรางคาร