สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 และสมเด็จพระราชินีมาเซนาเต โมฮาโต เซอีโซ แห่งราชอาณาจักรเลโซโท เสด็จพระราชดำเนินกลับราชอาณาจักรเลโซโท หลังจากทรงเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

วันที่ 29 ต.ค. 2560 เวลา 20:41 น.

Views

เวลา 19.45 น. วานนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 และสมเด็จพระราชินีมาเซนาเต โมฮาโต เซอีโซ แห่งราชอาณาจักรเลโซโท เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ อีเค 418 เสด็จพระราชดำเนินกลับราชอาณาจักรเลโซโท หลังจากทรงร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 28 ตุลาคม 2560 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในฐานะแขกของรัฐบาลไทย

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จ และพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมข้าราชการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จในนามรัฐบาลไทย

Tag : พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระราชวงศ์ต่างประเทศเสด็จกลับ สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 เสด็จกลับ สมเด็จพระราชินีมาเซนาเต โมฮาโต เซอีโซ เสด็จกลับ