พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสาและศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นการส่วนพระองค์

วันที่ 29 ต.ค. 2560 เวลา 20:42 น.

Views

เวลา 09.56 น. วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จไปยังศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยเป็นศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน และเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ในการนี้ ทรงเล่นเกมปริศนาสรรพชีวิตในบางปู ร่วมกับเยาวชนจิตอาสา ซึ่งเป็นเกมตอบคำถามเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพภายในศูนย์ฯ

จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการต่าง ๆ อาทิ นิทรรศป่าชายเลนในบางปู จัดแสดงประวัติความเป็นมาของป่าชายเลน ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต การปรับตัวของพันธุ์ไม้ รวมถึงสัตว์หน้าดินและปลาที่พบมากในพื้นที่ เช่น กุ้งดีดขัน, ปลาตีนจุดสีน้ำเงิน, นิทรรศการนกในบางปู ให้ความรู้เกี่ยวกับนกอพยพ ซึ่งสามารถพบได้ตั้งแต่เดือนนี้จนถึงเดือนพฤษภาคม และนกประจำถิ่นสามารถพบได้ตลอดทั้งปี ในการนี้ ทอดพระเนตรจุดศึกษาวาฬบรูด้า หรือวาฬแกลบ ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สามารถพบได้ง่ายในน่านน้ำทะเลอ่าวไทย ภายในศูนย์ฯ มีโครงกระดูกวาฬบรูด้า 2 ตัว พบเมื่อปี 2553 และ 2557

ต่อจากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังเรือนสกุณา ทอดพระเนตรหอดูนกอพยพที่พบในพื้นที่และนกประจำถิ่น ปัจจุบันภายในศูนย์ฯ มีนกอพยพและนกประจำถิ่นกว่า 252 ชนิด ที่พบมากคือ นกนางนวลธรรมดา, นกอีก๋อยเล็ก, นกกระสานวล, นกทะเลขาเขียว ที่โดดเด่นคือ นกนางนวลธรรมดา ซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของบางปู

จากนั้น ทรงพระดำเนินนำเยาวชนจิตอาสา ศึกษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติตามจุดต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรรมชาติให้กับเยาวชน อาทิ จุดศึกษาปูแสม แสมทะเล ปลาตีน หอยแดง ปูก้ามดาบ และปลากะจัง ซึ่งเป็นสัตว์หน้าดิน และเป็นพันธุ์พืชที่พบมากในพื้นที่, จุดศึกษาหอสูง เป็นสถานที่ศึกษาเรือนยอดของต้นไม้ชนิดต่าง ๆ ที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่า

โอกาสนี้ ทรงปล่อยปูทะเล จำนวน 20 ตัว และทรงปลูกต้นลำแพน และต้นจิกทะเล จำนวน 2 ต้น พร้อมกับทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะ ร่วมกับเยาวชนจิตอาสา เพื่อให้พื้นที่ริมทะเลสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมกันนี้ทรงให้อาหารนกนางนวลธรรมดา โดยอาหารที่ให้เป็นกากหมูทอด ซึ่งเป็นอาหารที่ให้พลังงานมาก เหมาะกับนกชนิดนี้

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ จิตอาสา เส้นทางธรรมชาติ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี สมุทรปราการ บางปู