เปิดสั่งจองเข็มที่ระลึกพระราชพิธีฯ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป

วันที่ 30 ต.ค. 2560 เวลา 07:05 น.

Views

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดให้ประชาชนสั่งจองเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป

นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า หลังรัฐบาลจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำหน่ายครั้งแรกจำนวน 40,000 เข็ม เมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีประชาชนให้ความสนใจและประสงค์ที่จะมีไว้เพื่อเป็นที่ระลึกจำนวนมาก ดังนั้นรัฐบาลพิจารณากำหนดวิธีการ เพื่อให้ประชาชนได้มีเข็มที่ระลึกได้รวดเร็ว ทั่วถึง และครบถ้วนตามความต้องการ แต่เนื่องจากเข็มที่ระลึกพระราชพิธีฯ มีความสำคัญ และการผลิตต้องประณีต มีคุณภาพ และงดงามเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าจะได้รับเข็มอย่างทั่วถึง และได้รับความสะดวกในการสั่งจอง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทย เปิดให้จองเข็มที่ระลึกดังกล่าวได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ ในราคาเข็มละ 300 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนเป็นต้นไป และรับเข็มที่สั่งจองได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่สั่งจองประมาณ 30 วัน

Tag : สนามข่าว 7 สี เข็มที่ระลึกพระราชพิธี พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เข็มที่ระลึก จองเข็มที่ระลึก