Green Report : เริ่มมาตรการห้ามสูบบุหรี่บนชายหาด

วันที่ 31 ต.ค. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

วันนี้เป็นวันเริ่มต้นมาตรการห้ามสูบบุหรี่บนแนวชายหาด โดยจะเริ่มจากการประชาสัมพันธ์ก่อนบังคับใช้กฎหมายจับปรับจริงจังในปีหน้า
 
ประเทศไทยติดอันดับมีขยะทะเลมากที่สุดเป็นอันดับที่ 6 ของโลก จาก 91 ประเทศ ที่มีชายทะเลและชายหาด และขยะที่เกิดจาก "บุหรี่" ทั้งซองและก้นบุหรี่ พบมากถึง 30 เปอร์เซ็นต์ของขยะทะเล โดยเฉพาะ "ก้นบุหรี่" พบมากที่สุดและเป็นขยะอันตรายใช้เวลาย่อยสลายมากกว่า 10 ปี และส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศมาก เพราะเมื่อสัมผัสกับน้ำจะปล่อยสารเคมี พวกแคดเมียม ตะกั่ว สารหนู ที่ล้วนแต่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม คนและสัตว์

ประเทศไทย มีพื้นที่ชายฝั่งทะเลยาวถึง 3,148 กิโลเมตร เป็นหาดทรายที่ทอดยาว 1,630 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่ 18 จังหวัด ซึ่งจากการขุดสำรวจความลึกในพื้นทรายของชายหาดชื่อดัง 5 แห่ง พบขยะก้นบุหรี่ตกค้างอยู่ทุกตารางเมตร

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงต้องออกมาตรการบังคับห้ามสูบบุหรี่บนแนวชายหาด โดยจะจัดโซนให้สูบได้ในพื้นที่เฉพาะ นำร่อง 24 ชายหาดยอดฮิตใน 15 จังหวัดทั่วประเทศ

และวันนี้จะเริ่มเดินหน้ามาตรการบังคับห้ามสูบบุหรี่ โดยลงนามร่วมกับผู้นำองค์กรท้องถิ่น 15 จังหวัด ให้เร่งรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ประกาศให้ 24 ชายหาดเป็นชายหาดปลอดบุหรี่

ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี เป็น 1 ใน 24 ชายหาดปลอดบุหรี่และเป็นอีก 1 ชายหาดที่พบขยะก้นบุหรี่จำนวนมาก

การแจ้งเตือนห้ามสูบบุหรี่บริเวณชายหาด จะทำต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคมปีหน้า และนับจากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ก็จะเริ่มบังคับใช้กฎหมายจับปรับผู้สูบบุหรี่บนชายหาดอย่างจริงจัง โทษหนักจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับสูงถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ดังนั้นในช่วงนี้ชายหาดต่างๆ ได้เริ่มทยอยติดตั้งตู้สูบบุหรี่สาธารณะตามแนวชายหาดแล้ว เพื่อให้สิงห์นักสูบได้ปรับตัว

นอกจากควบคุมขยะก้นบุหรี่บนชายหาดแล้ว แต่ภาครัฐกำลังหารือถึงมาตรการควบคุมการทิ้งก้นบุหรี่ให้ครอบคลุมบริเวณท่าเรือและบนเรือ เพื่อลดปริมาณขยะก้นบุหรี่อย่างจริงจัง ..เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อม...รอไม่ได้..

Tag : Green Report