7 สีช่วยแชร์ : แผ่นฟิล์มรักษาแผลช่องปาก

วันที่ 31 ต.ค. 2560 เวลา 15:52 น.

Views

จากโครงการในพระราชดำริ เจลลี่พระราชทาน ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ต่อยอดจนนำมาสู่ผลงานวิจัยเพื่อรักษาแผลช่องปากผู้ป่วยมะเร็ง ติดตามจากรายงาน

ความทุกข์ทรมานในการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งในช่องปาก เนื่องจากบาดแผลทำให้เคี้ยวและกลืนอาหารลำบาก อาหารพระราชทาน จึงถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาด้านทุพโภชนาการให้แก่ผู้ป่วย มีลักษณะเป็นเจลคล้ายเต้าหู้อ่อน ให้สารอาหารจำพวกโปรตีนและพลังงาน ซึ่งคนไข้สามารถเคี้ยวและกลืนได้ โดยไม่สำลักหรือติดคอ เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วยใยราษฎร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนวิจัยแก่มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

โครงการในพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 กลายเป็นแรงบันดาลใจ เธอจึงได้วิจัยและพัฒนาแผ่นฟิล์มยึดติดเยื่อบุเมือก เพื่อรักษาแผลในช่องปาก โดยผ่านการศึกษาและค้นคว้าข้อมูล จนพบว่า พญายอ เป็นสมุนไพรชนิดเดียวที่บรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ มีข้อบ่งใช้ในการรักษาแผลที่เกิดจากการฉายแสงและเคมีบำบัดภายในปาก

เจ้าของผลงานยังบอกอีกด้วยว่า ร้อยละ 70 ของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการฉายแสงหรือเคมีบำบัด จะเกิดแผลในช่องปาก ซึ่งทำให้คนไข้ทุกข์ทรมานจากการทานอาหารได้ยากลำบาก ส่งผลให้การฟื้นฟูร่างกายเป็นไปได้ไม่ดีนัก นี่จึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วย ที่คาดหวังให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นนทิกานต์ เฟื่องสุเมธีพงศ์

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน อาหารพระราชทาน เจลลี่พระราชทาน ผู้ป่วยมะเร็ง แผ่นฟิล์มยึดติดเยื่อบุเมือก พญายอ โรคมะเร็ง