ทดสอบนำชมนิทรรศการเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพฯ

วันที่ 1 พ.ย. 2560 เวลา 14:14 น.

Views

ตามที่รัฐบาลกำหนดเปิดให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในวันที่ 2 พ.ย. 2560 นั้น เพื่อให้การบริการประชาชนที่มาเข้าชมเป็นไปอย่างเรียบร้อย ในวันนี้ จึงจัดให้มีการทดสอบการนำประชาชนเข้าชมนิทรรศการฯ โดยทดสอบระบบคัดกรอง การนำชมพระเมรุมาศและแต่ละอาคารภายในพระเมรุมาศ การอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและพระภิกษุสงฆ์ และยังทดสอบระบบทางลาดของผู้พิการ

สำหรับวันพรุ่งนี้  (2 พ.ย.) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดนิทรรศการฯ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เวลา 07.00 น. โดยภายหลังเสด็จฯ เปิดนิทรรศการแล้วจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการได้จนถึง เวลา 22.00 น. หลังจากนั้น จนถึงวันที่ 30 พ.ย.2560 จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการฯ เวลา 07.00-22.00 น. ของทุกวัน รอบละ 5,500 คน และใช้เวลารอบละ 45 นาที- 1 ชั่วโมง คาดว่าแต่ละวันจะมีผู้เข้าชม 1 แสนคน

ส่วนผู้ที่จะมาชมนิทรรศการต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย และต้องผ่านจุดคัดกรอง 5 จุด ประกอบด้วย บริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ บริเวณท่าช้าง บริเวณหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (รด.) บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ บริเวณด้านหลังกระทรวงกลาโหม ประชาชนที่เข้าชมนิทรรศการฯ จะได้รับแจกแผ่นพับนำชมนิทรรศการ ซึ่งจัดพิมพ์ทั้งหมด 3 ล้านฉบับ ประกอบด้วย ฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน และโปสการ์ดที่ระลึกภาพพระเมรุมาศ 9 แบบ จำนวน 3 ล้านแผ่น

Tag : นิทรรศการ พระเมรุมาศ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ สนามหลวง