รายงานพิเศษ : นิทรรศการพระราชพิธีฯ

วันที่ 1 พ.ย. 2560 เวลา 20:08 น.

Views

1 ชั่วโมง ที่ประชาชน จะได้เข้าชมนิทรรศการพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง มีเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อของแผ่นดิน ติดตามรายงาน

โต๊ะทรงงานจำลอง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นจุดเด่นที่อยู่ในพระที่นั่งทรงธรรม ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ พิมพ์ดีด วิทยุสื่อสาร กล้องถ่ายรูป และอุปกรณ์ทรงงานต่าง ๆ ใกล้ ๆ กันนั้น จะเป็นการใช้วิทยุสื่อสาร เพื่อติดตามข่าวสาร และพระราชทานความช่วยเหลือประชาชน 

นับเป็นครั้งแรก ที่พสกนิกรได้เห็นภายในพระที่นั่งทรงธรรม จากนิทรรศการ "พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์" ชื่นชมจิตรกรรมฝาผนังโครงการในพระราชดำริ ย้อนเหตุการณ์เมื่อครั้งพระองค์เสด็จฯ ไปในท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อบันดาลประโยชน์สุขให้ประชาชน

ทับเกษตร จุดนี้ ผู้พิการทางสายตา จะได้สัมผัสพระเมรุมาศขนาดจำลอง รวมถึงรูปปั้นเทวดา สัตว์หิมพานต์ ครุฑยืน ประกอบเสียงบรรยายและอักษรเบรลล์

ผู้เข้าชม ยังได้ขึ้นไปบนพระเมรุมาศ ถึงชั้นชาลาที่ 2 ชื่นชมประติมากรรม และประณีตศิลป์ที่วิจิตรบรรจง อย่างใกล้ชิด

ภูมิสถาปัตย์ รวงข้าว บนแปลงคันนาเลขเก้าไทย แสดงโครงการในพระราชดำริ จากฟ้ามาสู่ดิน อาทิ กังหันชัยพัฒนา ฝายน้ำล้น มะม่วงมหาชนก เป็นต้น นิทรรศการพระราชพิธีฯ ได้ถ่ายทอดความรัก ความผูกพัน พ่อของแผ่นดิน ให้คนไทยเก็บความทรงจำ และน้อมนำคำสอนของพ่อ สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

ทีมข่าวสังคมรายงาน

Tag : เกาะติดข่าวดัง นิทรรศการพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โต๊ะทรงงานจำลอง