เกษตรน่ารู้ : การตัดอ้อยสด

วันที่ 23 ส.ค. 2555 เวลา 05:04 น.

Views

การเผาใบอ้อย อาจทำให้ตออ้อยบางส่วนตายจากความร้อน หรืองอกแต่แคระแกร็น และยังทำลายศัตรูธรรมชาติของหนอนกออ้อย เช่น แมลงหางหนีบ และแตนเบียน จนทำให้หนอนกออ้อยกลับมาระบาดในฤดูถัดไป

ส่วน "การตัดอ้อยสด" นั้น เป็นวิธีดั้งเดิมที่ชาวไร่อ้อยทำกัน และเป็นวิธีที่ดีที่สุด และจากงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรก็ระบุว่า การตัดอ้อยสดแม้ว่าเกษตรกรจะกองอ้อยทิ้งไว้ในแปลงถึง 2 สัปดาห์ แต่ค่าความหวานทั้ง Pol (พีโอแอล) และ CCS (ซีซีเอส) จะไม่ลดลงเลย แต่หากเผาใบแล้วทิ้งไว้ให้ลำอ้อยยืนต้นในเวลา 2 สัปดาห์ ความหวานจะลดลง 2 - 3 CCS โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดอ้อยเผาใบด้วยวิธีนี้ในช่วงเดือนมกราคมความหวานจะลดลง 6 - 9 CCS

Tag : เกษตรน่ารู้ 23 ส.ค.55  การตัดอ้อยสด  หนอนกออ้อย  ต้นแคระแกร็น