แรงศรัทธา แห่องค์หลวงพ่อพุทธโสธรทางน้ำ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 2 พ.ย. 2560 เวลา 14:10 น.

Views

ที่บริเวณท่าน้ำวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  นายสุวิทย์ คำดี  ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานประกอบพิธีปล่อยขบวนเรือหลวงพ่อพระพุทธโสธร เพื่อแห่ไปตามลำน้ำบางปะกง โดยมีพระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พ.อ.สุชญาณ ศรีตระกูล เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 11  นายบรรจง กนะกาศัย  นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

ปีนี้ ขบวนแห่หลวงพ่อพระพุทธโสธรทางน้ำ เป็นไปแบบเรียบง่าย ไม่มีเรือริ้วขบวนยิ่งใหญ่เหมือนทุกปีที่ผ่านมา กำหนดจัดขึ้นในวันนี้ (2 พ.ย.60) ถึงวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560  โดยวันแรกขบวนแห่อัญเชิญองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธร จะล่องไปตามลำน้ำบางปะกงผ่านอำเภอบ้านโพธิ์และอำเภอบางปะกง ตลอดเส้นทางจะแวะเทียบท่าน้ำตามวัดต่างๆ ที่อยู่บริเวณ 2 ฝั่งแม่น้ำบางปะกง  ส่วนวันที่ 2 ขบวนแห่องค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรจะเคลื่อนขบวนไปยังวัดจุกเฌอ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จากนั้นก็จะเคลื่อนต่อไปยังอำเภอคลองเขื่อน และอำเภอบางคล้า   

สำหรับประเพณีการแห่องค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรทางน้ำ ได้ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเป็นประเพณีกันมาตั้งแต่อดีตนับ 100 ปี  โดยมีสาเหตุมาจากการเกิดโรคระบาดทางน้ำ ชาวบ้านจึงร่วมใจกันบนบานองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรให้ช่วยขจัดปัดเป่าโรคภัย โดยองค์พระแห่ทางน้ำตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และสืบทอดจวบจนถึงปัจจุบัน เพราะมีความเชื่อว่า จะเกิดความเป็นสิริมงคลในชีวิต

Tag : แห่องค์หลวงพ่อพุทธโสธร แม่น้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา