ขอความร่วมมือ อย่าหยิบจับ “พระเมรุมาศ” เป็นสมบัติของชาติ

วันที่ 2 พ.ย. 2560 เวลา 15:14 น.

Views

พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร  รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการเปิดให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรว่า จากการทดลองให้ประชาชนเข้าชมเมื่อวานนี้ พบว่าแม้จะไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ ก็ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เบื้องต้นพบว่า ผู้เข้าชมที่กำหนดให้ 5,500 คนต่อรอบนั้น ต้องเพิ่มการให้ความรู้โดยให้เจ้าหน้าที่คอยจัดแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 600-700 คน เพื่อนำชมแต่ละจุด ในเวลาที่เท่าเทียมกัน ป้องกันไม่ให้ประชาชนอยู่จุดใดจุดหนึ่งนานเกินไปจนทำให้คนกลุ่มหลังไม่ได้เข้าชม นอกจากนี้ ยังได้ติดตามข้อท้วงติงจากสื่อมวลชน และจากประชาชาชนวานนี้  ที่มีโอกาสได้เข้าชม และพบว่ามีการกระทำบางอย่างที่ต้องขอความร่วมมือ เช่นการถ่ายรูปที่ไม่สุภาพ การเซลฟี่ต่างๆ การแต่งกาย และการหยิบจับสิ่งของ การเด็ดดอกไม้  ซึ่งขอให้ประชาชนตระหนักว่า พระเมรุมาศเป็นสมบัติของประเทศ โดยในวันนี้ไม่อนุญาตให้ประชาชนขึ้นชมบนพระเมรุมาศ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามจะพิจารณาสถานการณ์เป็นรายวัน หากพบปัญหาจะปรับรูปแบบการเข้าชมอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งจะพยายามอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุด แต่ต้องขอความร่วมมือประชาชนว่า  พระเมรุมาศถือเป็นสมบัติของคนไทยทั้งประเทศ หากถูกจับ หรือสัมผัสอาจทำให้เกิดความเสียหายได้

นอกจากนี้จะพิจารณาว่าในช่วงระยะเวลา 1 เดือนที่เปิดให้เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศฯ เพียงพอต่อจำนวนประชาชนที่ต้องการเดินทางมาเข้าชมหรือไม่ หากพบว่ายังมีประชาชนเข้าชมอย่างเนืองแน่น จะทำเรื่องเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อขอพระบรมราชานุญาตจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขยายเวลาเปิดให้ประชาชนเข้าชมต่อไป

Tag : นิทรรศการพระเมรุมาศ นิทรรศการพระเมรุมาศงานพระราชพีธิถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ