คอลัมน์หมายเลข 7 : สตง.ตรวจบ่อน้ำพุร้อนลิ่นถิ่น ตอนที่ 2

วันที่ 3 พ.ย. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

ข้อสังเกตของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. หลังได้รับร้องเรียนจากประชาชนเข้าตรวจสอบโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนลิ่นถิ่น จัดทำโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี ทำสัญญาจ้างเอกชน เมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2558 ให้ก่อสร้างอาคารบริการนักท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ่อแช่เท้า ห้องแช่ส่วนตัว 8 ห้อง ตลอดจนเทพื้น คสล. ค่างานกว่า 19 ล้านบาท แล้วเสร็จเดือนมกราคมปีที่แล้ว เหตุใดยังไม่เปิดให้บริการ

นายกเทศมนตรีตำบลลิ่นถิ่น ชี้แจงสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี อนุญาตให้เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น เข้ามาใช้ประโยชน์ไปพลางก่อน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 แต่เทศบาลตรวจพบงานก่อสร้างชำรุดไม่สามารถเปิดใช้งานได้ทั้งระบบ

ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดกาญจนบุรี รับปากจะเร่งรัดเอกชนคู่สัญญามาซ่อมแซมงานก่อสร้างที่ชำรุดให้แล้วเสร็จก่อน สิ้นสุดประกันคุณภาพงาน 2 ปี ในเดือนมีนาคมนี้ พร้อมมั่นใจจะสามารถพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนลิ่นถิ่น ให้เป็นที่รู้จัก แม้ในจังหวัดกาญจนบุรี จะมีแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนหลายแห่งก็ตาม 

นายกเทศมนตรีตำบลลิ่นถิ่น ระบุ หลังค้นพบแหล่งน้ำพุร้อนกลางแม่น้ำแควน้อย เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณี ได้เข้าตรวจสอบพบว่ามีความร้อนประมาณ 56 องศาเซลเซียส โดยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ได้ช่วยกันพัฒนาหวังให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้วยทำเลที่ตั้งห่างจากถนนใหญ่เพียง 500 เมตร มั่นใจจะเปิดให้บริการได้ในเดือนธันวาคมนี้ โดยไม่คิดค่าบริการในระยะแรก

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7