เหยี่ยวข่าว 7 สี : เร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมรอบอำเภอเมืองขอนแก่นอย่างยั่งยืน

วันที่ 4 พ.ย. 2560 เวลา 22:23 น.

Views

นักวิชาการด้านภัยพิบัติ เคยคาดการณ์ปริมาณฝนของประเทศไทยในปี 2560 ไว้เมื่อช่วงเข้าสู่ฤดูฝน ว่าจะมีมาก พอๆ กับปริมาณน้ำฝนที่ตกในปี 2554 ที่เกิดมหาภัยพิบัติอุทกภัย ซึ่งฤดูฝนที่ผ่านมา ก็มีฝนตกมาก จนเกิดน้ำท่วม โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามที่คาดการณ์ไว้  แต่สถานการณ์น้ำไม่ได้รุนแรงเท่ากับปี 2554

เหยี่ยวข่าว 7 สี ตั้งข้อสังเกต ถึงการบริหารจัดการน้ำ และการกักเก็บน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ ที่ 2 ฤดู สถานการณ์แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เพราะเมื่อฤดูแล้งที่ผ่านมา เกิดภัยพิบัติแล้ง จนถึงขั้นต้องนำน้ำก้นเขื่อน หรือ Dead Storage ซึ่งจริงๆ แล้ว เป็นปริมาณน้ำที่สำรองไว้สำหรับรักษาความมั่นคงของเขื่อน มาใช้ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าฤดูฝน แต่ทำไม ในฤดูฝนที่ผ่านมา กลับมีปริมาณน้ำเต็มเขื่อน หรือมีน้ำจนเกินระดับกักเก็บได้

เหยี่ยวข่าว 7 สี บินมาสำรวจสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ก่อนช่วงที่พนังกั้นน้ำ ที่บ้านสวางค์คุยโพธิ์ ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น จะแตก ซึ่งขณะนั้นได้ส่งผลกระทบโดยตรง ต่อบ้านคุยโพธิ์ ต.บึงเนียม ต.เมืองเก่า ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น รวมไปถึงพื้นที่ที่เคยถูกน้ำท่วม บริเวณรอบนอกเขตเทศบาลนครขอนแก่น แต่ทางจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็สามารถเร่งแก้ไขปัญหา บรรเทาสถานการณ์ และความเดือดร้อนได้อย่างรวดเร็ว

อย่างที่ได้เรียนคุณผู้ชมไปตอนต้นแล้วว่า น้ำท่วมที่เพิ่งผ่านมา สร้างความเดือดร้อน และความเสียหาย ให้แก่ ประชาชนรอบอำเภอเมืองขอนแก่น หรือนอกเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยเฉพาะพื้นที่ทำการเกษตร แต่ก็มีสิ่งที่น่าชื่นชมจากภาคธุรกิจ ที่เสนอแนวทางช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม นอกเหนือจากความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการ

หลายพื้นที่ หลายจังหวัด ประสบปัญหาน้ำท่วม คนเมืองน้ำแห้ง นอกเมืองน้ำระดับอก และนี่อาจจะเป็นแนวทางต้นแบบ ที่เหยี่ยวข่าว 7สี เห็นว่า น่าจะเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน ยึดหลักประชารัฐ ที่จะร่วมมือกัน ช่วยเหลือกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

Tag : เหยี่ยวข่าว 7 สี