7 สีช่วยแชร์ : จิตอาสาทำความดี ถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙ ตอน 2

วันที่ 6 พ.ย. 2560 เวลา 15:55 น.

Views

7 สีช่วยแชร์ วันนี้ไปติดตามบรรดาจิตอาสาที่ได้ช่วยกันพัฒนาเยาวชนที่ขาดโอกาสให้เป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปติดตามเรื่องนี้จากรายงาน

วันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน จ.ปทุมธานี โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนจำนวน 149 คน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา กิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 กับฐานที่ชื่อว่า เก่งตามรอยพ่อ พระอัจฉริยภาพ 9 ด้าน เพื่อให้เยาวชนได้เห็นพระอัจฉริยภาพทั้ง 9 ด้าน ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ชัดเจนยิ่งขึ้น เด็ก ๆ ทุกคนตื่นเต้นเข้าร่วมกิจกรรมกันด้วยความสุข

ซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระองค์ท่าน เด็ก ๆ ที่นี่ต้องช่วยกันปลูกผักสวนครัว และเก็บมาขายให้กับผู้ปกครองเป็นประจำทุกสัปดาห์

กิจกรรมสร้างสรรค์แบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไร้บุคคลผู้มีความเสียสละ ทุ่มเท และตั้งใจ ต้องการเข้าไปพัฒนาเด็ก ๆ ที่ขาดโอกาส อย่าง น้องฟิวส์ จิตอาสาคนนี้ที่ยึดแบบอย่างเดินตามศาสตร์พระราชาเสมอมา

จิตอาสาทุกคนต่างตั้งใจ เพื่อถวายงานให้กับพระองค์ท่านฯ พวกเขาเชื่อว่าจะทำให้เยาวชนที่ถูกขัดเกลาในวันนี้ จะกลายเป็นพลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน 7 สีช่วยแชร์ จิตอาสา กิจกรรมจิตอาสา