กระทรวงการคลัง เสนอมาตรการช็อปช่วยชาติ

วันที่ 6 พ.ย. 2560 เวลา 16:40 น.

Views

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า มาตรการช็อปช่วยชาติจะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันพรุ่งนี้ กระทรวงการคลังได้ประเมินแล้วว่ามีความคุ้มค่า และมุ่งหวังสร้างบรรยากาศของประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งคนระดับกลางมีรายได้พอสมควร แต่เน้นเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนการใช้จ่ายในประเทศของคนกลุ่มนี้ยังน้อยอยู่ ดังนั้นมาตรการนี้ จึงต้องการกระตุ้นเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายในภายในประเทศ โดยเป็นมาตรการชั่วคราว ใช้ระยะเวลาไม่ยาวนาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประเทศ

ส่วนมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี ทั้งกรมศุลกากร กรมสรรพากร ยังเป็นห่วงในเรื่องการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาซื้อสินค้าในไทย เพราะยังไม่มั่นใจว่าเมื่อมีการซื้อสินค้าแล้วจะมีการนำของออกนอกประเทศจริงหรือไม่ ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องศึกษาให้รอบคอบก่อนออกมาตรการในส่วนนี้

Tag : มาตรการช็อปช่วยชาติ กระทรวงการคลัง