5 วัน ประชาชนเข้าชมนิทรรศการฯ แล้วกว่า 2 แสนคน

วันที่ 6 พ.ย. 2560 เวลา 18:56 น.

Views

พลเอกธนศักดิ์ ปฏิมาปกรณ์ รองนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุม หน่วงงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดนิทรรศการ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบด้วย กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร ทหาร ตำรวจ เพื่อสรุปจำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการฯ ตั้งแต่วันที่ 2 ถึง 5 ตุลาคมที่ผ่านมา พบว่ามีประชาชนสนใจเข้าชมนิทรรศการฯ กว่า 200,000 คน โดยในเวลา 1 ชั่วโมง มีประชาชนเข้าชมได้ประมาณ 6,000 คน และต้องพักคอย กลุ่มละ 15-30 นาที ขณะที่การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่ชมนิทรรศการฯ พบว่า ประชาชนชื่นชม การให้ความรู้กับประชาชนได้ครบถ้วน ประชาชนอยากให้มีการเพิ่มเวลาในการเข้าชมมากกว่า 1 ชั่วโมงต่อรอบ ขณะเดียวกัน มีโอกาสขยายวันการให้เข้าชม นิทรรศการฯ ออกไปอีกจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม หากประเมินแล้วพบว่ามีประชาชนเข้าชมจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยจะทำเรื่องรายงานนายกรัฐมนตรี นำความขึ้นกราบบังคมทูล ขอพระราชานุญาตต่อไป

สำหรับภาพรวม การบริหารจัดการ 5 วันที่ผ่านมา ทุกหน่วยงานพอใจภาพรวมทั้งหมดเป็นไปได้ด้วยดี. โดยจะนำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของประชาชนมาปรับรูปแบบการเข้าชมนิทรรศการ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เพื่อให้บริการประชาชนต่อไป

Tag : นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท้องสนามหลวง