มหกรรมสินค้า ปทุมธานี แกรนด์เซลล์ 2017

วันที่ 6 พ.ย. 2560 เวลา 19:31 น.

Views

นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวีัดปทุมธานี ร่วมกับ นางชไมพร ขวัญทอง พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี เปิดแถลงข่าวการจัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพของตลาด เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดค่าครองชีพให้กับประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้า บริการ ทั้งสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าอินทรีย์ สินค้าอินทรีย์วิถีไทย สินค้าเด่นของตลาดหรือสินค้าเด่นในพื้นที่ เพื่อยกระดับและสร้างความแตกต่าง พัฒนาเป็นศูนย์การค้าและสถานที่ท่องเที่ยวอย่างครบวงจร ก่อเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยมีตลาดที่ได้เข้าร่วมโครงการมีทั้งสิ้น 20 ตลาด ประกอบด้วย 1. ตลาดกลางลาดสวาย 2. ตลาดคลองสี่เมืองใหม่ 3. ตลาดชัชวาล คลอง ๗ 4. ตลาดฐานเพชรปทุม 5. ตลาดไทยสมบูรณ์ 6. ตลาดนัดสามโคก 7. ตลาดนานาเจริญ 8. ตลาดพระยาสมาน 9. ตลาดพูนทรัพย์ 10. ตลาดพูนลาภปทุม 11. ตลาดมั่งมีทรัพย์ มาร์เก็ต 12. ตลาดรังสิต 13. ตลาดสดอินเตอร์มาร์ท 14. ตลาดสี่มุมเมือง 15. ตลาดใหญ่ลาลูกกา 16. ตลาดเอซี คลองสี่ 17. ตลาดไอยรา 18. ตลาดไท 19. ตลาดสะพานแดง 20. ตลาดสดเทศบาลเมืองปทุมธานี

การจัดมหกรรมครั้งนี้ภายใต้ชื่อว่า “Pathumthani Grand Sale 2017” หมายถึง ตลาดที่ได้รับการยกระดับมาตรฐานให้เป็นตลาดที่น่าไปจับจ่ายใช้สอยของจังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการมีทั้งหมด 20 ตลาด นำมาไว้รวมกัน โดยจะจัดงานมหกรรมทั้งหมด 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560 ณ สวนเทพปทุม
“มหกรรมตลาดดี อาหารเด็ด ปทุมธานี แกรนด์เซลล์ 2017”
ครั้งที่ 2 วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2560 ณ ตลาดไท
“มหกรรมผัก ผลไม้หลากรส ปทุมธานี แกรนด์เซลล์ 2017”
ครั้งที่ 3 วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560 ณ ตลาดไอยรา
“มหกรรมอาหารทะเลเลิศรส ผักผลไม้สดเมืองหนาว ปทุมธานี แกรนด์เซลล์ 2017”
ครั้งที่ 4 วันที่ 1-3 ธันวาคม 2560 ณ ตลาดรังสิต
“มหกรรมของดี สินค้าเด่น ปทุมธานี แกรนด์เซลล์ 2017”

Tag : ปทุมธานี ปทุมธานีแกรนด์เซลล์