เพชรหอมสงสัย : ปัญหาจอดรถในที่ห้าม สี่แยกบางพลัด

วันที่ 7 พ.ย. 2560 เวลา 18:00 น.

Views

ช่วง เพชรหอมสงสัย วันนี้ไปที่ถนนสิรินธร เขตบางพลัด ส่วนจะสงสัยเรื่องอะไร ตามคุณเพชรหอมไปกัน

ที่ถนนสิรินธร ช่วงใกล้ถึงสี่แยกบางพลัด ป้ายห้ามจอดตลอดเวลาแถวนี้มีเยอะมาก และรถที่จอดกันคาป้ายก็เยอะมากเช่นกัน ไม่ต้องพูดถึงช่วงเวลาเร่งด่วน รถติดยาวเหยียดเลย เอ...จอดรถคาป้ายห้ามหน้าตาเฉยแบบนี้...ก็ได้หรือ

จอดรถในที่ห้ามจอด ปรับไม่เกิน 500 บาท

Tag : เพชรหอมสงสัย ปัญหาจอดรถในที่ห้าม จอดรถในที่ห้าม สี่แยกบางพลัด