คอลัมน์หมายเลข 7 : หารือ อสส.เรื่องส่งมอบสนามกีฬา ตอนที่ 1

วันที่ 9 พ.ย. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2553 อนุมัติในหลักการให้ก่อสร้างสนามกีฬาระดับจังหวัด แต่การกีฬาแห่งประเทศไทย ไม่จัดประกวดราคาว่าจ้างเอกชนไปทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ในปี 2555 ให้กรมทางหลวงก่อสร้างสนามกีฬา  9 แห่ง ในพื้นที่ 8 จังหวัด งบประมาณ 1,400 ล้านบาท โดยไม่ได้เสนอให้ ครม.รับทราบ  จากนั้นมอบหมายศูนย์สร้างทางหล่มสัก  ศูนย์สร้างทางลำปาง และศูนย์สร้างทางขอนแก่นรับผิดชอบก่อสร้าง 

สตง.ลงพื้นที่ตรวจสอบสนามกีฬาทุกแห่งในโครงการนี้ตั้งแต่ต้นปี โดยมีคอลัมน์หมายเลข 7 ร่วมขยายผลจนครบทุกสนาม มีเพียงสนามกีฬาจังหวัดสระบุรี ที่ส่งมอบและตรวจรับแล้ว งานก่อสร้างที่ล่าช้า ราชการไม่สามารถเรียกค่าปรับได้ เพราะไม่ได้จัดจ้างตามระเบียบของทางราชการ

ข้อสังเกตของ สตง. นำไปสู่การแก้ไขปัญหา แต่จากการลงพื้นที่ของรองอธิบดีกรมทางหลวงและรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ตรวจสอบสนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์อีกครั้งเมื่อเดือนกันยายน พบว่าสนามเทนนิสที่ซ่อมแซมแล้ว ยังมีรอยร้าวที่พื้นสนาม ปัจจัยจากสภาพพื้นดิน หลายฝ่ายประเมินต้องแก้ไขที่ฐานราก ซึ่งต้องรองบประมาณและระยะเวลาในการก่อสร้าง

รองอธิบดีกรมทางหลวง  กังวลหากรอให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งโครงการจึงส่งมอบ นอกจากประชาชนจะได้ใช้งานล่าช้าออกไปแล้ว สนามกีฬาอาจชำรุดไปตามเวลา อีกทั้งเสี่ยงถูกลักทรัพย์สินได้

2 หน่วยงานจึงจับมือเข้าขอคำแนะนำจากผู้ว่า สตง. ในขณะนั้นเกี่ยวกับประเด็นนี้

ขณะที่ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยทำหนังสือขอคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด จะมีความเห็นไปในทิศทางใด ติดตามในวันพรุ่งนี้

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7