คอลัมน์หมายเลข 7 : หารือ อสส.เรื่องส่งมอบสนามกีฬา

วันที่ 10 พ.ย. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

ไม่เพียงผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด กรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณ กรมทางหลวง ยังได้ทำหนังสือถึงสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ร่วมตรวจสอบโครงการนี้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา เข้าร่วมสังเกตการณ์
              
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาตามข้อตกลงของการกีฬาแห่งประเทศไทย มอบหมายกรมทางหลวง ก่อสร้างสนามกีฬาระดับจังหวัด 9 แห่ง ในพื้นที่ 8 จังหวัด งบประมาณ 1,400 ล้านบาท

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.เข้าตรวจสอบครบทุกสนาม มีเพียงสนามกีฬาจังหวัดสระบุรี ที่ส่งมอบแล้ว แม้ทั้ง 2 หน่วยงาน จะพยายามแก้ไขปัญหาตามข้อสังเกตของ สตง. แต่จากการลงพื้นที่ตรวจสอบสนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อเดือนกันยายน และสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเดือนตุลาคม ยังพบบางรายการไม่แล้วเสร็จ

กรณีที่กรมทางหลวง ไม่สามารถส่งมอบงานก่อสร้างสนามกีฬาได้ทั้งโครงการ ผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด กรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณ ให้คำแนะนำสอดคล้องกับผู้ว่า สตง.ในขณะนั้นเคยให้แนวทางไว้ก่อนหน้า

ส่วนกรณีที่ศูนย์สร้างทางขอนแก่น มีความประสงค์ที่จะคืนเงินเหลือจากงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม วงเงิน 21 ล้านบาท เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายการงานก่อสร้าง โดยยกเลิกก่อสร้างอาคารที่พักนักกีฬา 5 ชั้น ค่างาน 50 ล้านบาท ไปสร้างสนามเทนนิสและระบบสาธารณูปโภคในโครงการแทน

น่าสังเกตว่ามีการปรับลดงานก่อสร้างเกือบทุกแห่ง เช่น สนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ยกเลิกงานก่อสร้างสระว่ายน้ำ, สนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ยกเลิกงานก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬามวย, สนามกีฬาจังหวัดสกลนคร ยกเลิกงานก่อสร้างสนามยิงปืนพร้อมครุภัณฑ์ และสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส ยกเลิกงานก่อสร้างอาคารสำนักงานและสกอร์บอร์ดบริเวณสนามฟุตบอล สตง.จะตรวจสอบว่ามีการนำเงินงบประมาณไปใช้ส่วนใด ขณะเดียวกันค่าก่อสร้างที่ลดลง เพราะเปลี่ยนมาใช้วิธีจ้างเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญ เสนอราคาแข่งขันกันผ่านการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบราชการ หรือ e-bidding (Electronic Bidding วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)

การตรวจรับสนามกีฬาจากกรมทางหลวง อยู่ในอำนาจของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย หากผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เห็นด้วยตามที่กรมทางหลวง จะทยอยส่งมอบสนามกีฬาเป็นบางรายการ ก็จะต้องแก้ไข MOU (Memorandum of Understanding – บันทึกความเข้าใจ) ต่อไป

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7 หารือ อสส.เรื่องส่งมอบสนามกีฬา