สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 10 พ.ย. 2560 เวลา 20:11 น.

Views

ที่ศาลาการเปรียญวัดกระทุ่มยอดน้ำ และที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย จำนวน 1,547 ครอบครัว พร้อมกันนี้ ได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวแก่ราษฎร สร้างความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง ในการนี้ยังได้พระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่ไปรับถุงพระราชทานด้วย

อำเภอบางระกำ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 10 ตำบล 73 หมู่บ้าน รวม 4,205 ครัวเรือน ประกอบกับเป็นพื้นที่รองรับน้ำจากจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดทางทิศเหนือ และเป็นพื้นที่ลุ่มติดกับแม่น้ำยม จึงทำให้น้ำล้นตลิ่ง ท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตรเสียหายเป็นจำนวนมาก

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถุงพระราชทาน พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ผู้ประสบอุทกภัย พิษณุโลก น้ำท่วม น้ำท่วม พิษณุโลก