หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์และชุมชนคลองผดุงกรุงเกษม และคลองเปรมประชากร

วันที่ 10 พ.ย. 2560 เวลา 20:12 น.

Views

กิจกรรมเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ของหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา วันนี้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานบริเวณคลองเปรมประชากร ช่วงซอยวิภาวดี 27 ถึงถนนแจ้งวัฒนะ ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร มีกำลังพลและประชาชนจิตอาสากว่า 800 คน แบ่งเป็น 9 จุด ทำความสะอาด เก็บขยะและสิ่งปฏิกูลภายในคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชนเลียบคลองทั้งสองฝั่ง นอกจากนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ยังได้เข้ามาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนแบบบูรณาการ โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้ข้อมูลความรู้ด้านสวัสดิการสังคม การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ และเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง, สำนักงานป้องกันและปราบปราบยาเสพติดให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน และการไฟฟ้านครหลวงไปตรวจสายไฟ และความสว่างของโคมไฟสาธารณะในชุมชน ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ยื่นล้ำออกมา นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองผดุงกรุงเกษมด้วย

Tag : จิตอาสาบำเพ็ญกุศล เราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสา หน่วยพระราชทาน