สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 11 พ.ย. 2560 เวลา 19:54 น.

Views

เวลา 18.03 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประทับเฮลิคอปเตอร์ที่นั่ง ซึ่งกองทัพเรือจัดถวาย เสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่โปรดให้ออกหน่วยไปให้บริการราษฎรในถิ่นทุรกันดาร ที่โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี หน่วยแพทย์ พอ.สว. ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ไปให้บริการแก่ราษฎร พร้อมทั้งคณะสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ มาตรวจรักษาป้องกันโรคและแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยง โดยมีเจ้าของสัตว์เลี้ยงมาขอรับบริการและขอคำปรึกษา 63 ราย สำหรับวันนี้ มีผู้ไปรับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและด้านทันตกรรม 99 ราย โรคที่พบมากคือ โรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูก มีผู้ป่วยนำเฝ้าเพื่อทรงมีพระวินิจฉัยในการหาแนวทางรักษา 5 ราย ได้แก่ มีพัฒนาการช้า ตาบอดทั้งสองข้าง, กระดูกสันหลังคด, โรคมะเร็งอวัยวะเพศ, โรคมะเร็งเต้านมลามไปที่กระดูก และโรคมะเร็งปอดลามไปที่กระดูกสะโพกด้านขวา โดยโปรดให้ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น, โรงพยาบาลอุดรธานี และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สร้างความปลาบปลื้มปิติแก่ผู้ป่วยและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง จากนั้นทรงเยี่ยมราษฎร พร้อมพระราชทานชุดของเล่น และสมุดวาดภาพระบายสี แก่เด็กที่ผู้ปกครองนำมาเฝ้ารับเสด็จ

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หน่วยแพทย์อาสา หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หน่วยแพทย์ พอ สว