สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลางานวันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลก ครั้งที่ 1

วันที่ 11 พ.ย. 2560 เวลา 19:54 น.

Views

ที่อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลก ครั้งที่ 1 ท้องสนามหลวง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานวันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลก ครั้งที่ 1 ซึ่งตรงกับวันที่ 11 พฤศจิกายนของทุกปี

ประเทศไทยได้ส่งทหารอาสาไปร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรในสมรภูมิยุโรป หลังสงครามยุติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอนุสาวรีย์ทหารอาสาขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแสดงเกียรติประวัติทหารอาสาไทยที่ไปร่วมปฏิบัติการรบในทวีปยุโรป รวมทั้งเป็นที่บรรจุอัฐิของทหาร 19 นาย ที่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติการรบ โดยสงครามโลกครั้งที่ 1 สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2461

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี งานวันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลก ครั้งที่ 1 ทหารอาสาสงครามโลก ครั้งที่ 1