สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และสุพรรณบุรี

วันที่ 11 พ.ย. 2560 เวลา 19:54 น.

Views

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม และองค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรี สุริยนต์ เฉียงตะวัน พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น รวม 1,371 ชุด ด้วยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากลมมรสุมพัดผ่านและอิทธิพลของพายุโซนร้อนเซินกา ตาลัส ป่าข่า และทกซูรี ที่พัดผ่านจังหวัดพิษณุโลก ทำให้เกิดฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้าง ส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่ง ท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ และพื้นที่อยู่นอกคันกั้นน้ำ ประกอบกับพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นเส้นทางรองรับน้ำจากจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดอื่น ๆ ที่อยู่ด้านเหนือ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนถูกน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังบ้านเรือน พื้นที่ทางการเกษตร และสิ่งสาธารณประโยชน์เสียหาย สำหรับอำเภอบางระกำมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 10 ตำบล 73 หมู่บ้าน ราษฎรเดือดร้อน 4,205 ครัวเรือน

ส่วนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน และวัดไชยนาราษฎร์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยเป็นการด่วน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ รวม 4,183 ชุด โอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่เดินทางไปรับถุงพระราชทานด้วย โดย พลอากาศเอก โยธิน ได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ประสบอุทกภัยให้ทราบด้วย ซึ่งสร้างความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

จังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นที่ประสบอุทกภัยใน 4 อำเภอ 43 ตำบล 258 หมู่บ้าน 27,473 ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์ในบางพื้นที่กลับสู่สภาวะปกติแล้ว แต่ยังมีพื้นที่การเกษตรบางส่วนที่อยู่ในที่ลุ่มยังถูกน้ำท่วมขังอยู่

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถุงพระราชทาน ผู้ประสบอุทกภัย พิษณุโลก ผู้ประสบอุทกภัย สุพรรณบุรี