เหยี่ยวข่าว 7 สี : ต้านโรงโม่หิน จ.ชัยภูมิ

วันที่ 11 พ.ย. 2560 เวลา 22:23 น.

Views

เหยี่ยวข่าว 7 สี มาติดตามกรณีที่ชาวบ้านในตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เคยเคลื่อนไหวต่อต้าน ไม่ให้บริษัท พารุ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าทำประโยชน์ดำเนินกิจการทำเหมืองแร่อุตสาหกรรมชนิดหินปูน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ชาวบ้านกลุ่มนี้ยังเดินหน้าเรียกร้องให้หน่วยงานราชการจากส่วนกลาง มาตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นปัญหาที่ยังคาใจ คือ การทำประชาคมที่ไม่โปร่งใส
  
ส่วนอีกประเด็นคาใจ เรื่องการตรวจ และรายงานสภาพป่าที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ ส่งรายงานถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เมื่อเดินสิงหาคมที่ผ่านมา มีใจความสำคัญว่า พื้นที่ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซำผักหนาม โซน E อยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขป่าเสื่อมโทรม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2532 ส่วนจะเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารควรสงวนไว้หรือไม่นั้น เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพิ่มเติม

Tag : เหยี่ยวข่าว 7 สี