ภาคเหนือและอีสานยังมีอากาศเย็น

วันที่ 12 พ.ย. 2560 เวลา 11:31 น.

Views

สภาพอากาศวันนี้ มวลอากาศเย็นที่ปกคลุมพื้นที่ตอนบนของไทย ยังมีกำลังอ่อน ทำให้แต่ละพื้นที่อุณหภูมิสูงขึ้น และมีหมอกในตอนเช้า แต่พื้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสาน ยังมีอากาศเย็น และมีฝน 10 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด ประมาณ21 - 24 องศาเซลเซียส ส่วนภาคตะวันออก รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 30 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ส่วนลมหนาวระลอกใหม่ คาดว่าจะแผ่ปกคลุมในช่วงกลางสัปดาห์หน้า
              
สำหรับภาคใต้ ยังได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลาง ทำให้มีฝน 60 - 70 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ และฝนยังตกหนักได้ที่ฝั่งอ่าวไทย บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ทะเลทั้ง 2 ฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร