เดินหน้าประเทศไทย : หมู่บ้านเข้มแข็งด้วยกลไกชุมชนบ้านเสียว จ.ขอนแก่น

วันที่ 12 พ.ย. 2560 เวลา 18:05 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : หมู่บ้านเข้มแข็งด้วยกลไกชุมชนบ้านเสียว จ.ขอนแก่น

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560
พิธีกร : อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์
แขกรับเชิญ : สายพินธ์ ศรีริกิจ เลขานุการกองทุนแม่บ้านของแผ่นดินบ้านเสียว จ.ขอนแก่น, สายันต์ สีดานุย ผู้ได้รับทุนประกอบอาชีพจากกองทุนแม่ของแผ่นดิน

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 12 พย 60 อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ หมู่บ้านเข้มแข็งด้วยกลไกชุมชนบ้านเสียว ขอนแก่น ชุมชนบ้านเสียว ขอนแก่น