คลอดแบบฟอร์ม ตอบ 6 คำถาม นายกรัฐมนตรี

วันที่ 12 พ.ย. 2560 เวลา 20:02 น.

Views

กระทรวงมหาดไทย ออกแบบใบตอบคำถามนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ประชาชนแสดงความเห็นผ่านสำนักงานเขต 50 เขตในกรุงเทพมหานคร และศูนย์ดำรงธรรมประจำอำเภอและจังหวัด โดยเปิดรับความเห็นวันแรกพรุ่งนี้

เป็นแบบสอบถามที่เรียกว่า 4+6 ซึ่งเป็นคำถามเดิมของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ และล่าสุดอีก 6 ข้อ จำนวน 3 แผ่น รวมถึงมีช่องให้กรอกชื่อนามสกุล เลขประจำตัวประชาชน เพศ อาชีพ การศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ โดยเริ่มให้แสดงความเห็นคิดที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานคร และศูนย์ดำรงธรรมประจำอำเภอ และจังหวัด ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป ก่อนจะรวบรวมส่งนายกรัฐมนตรีทุก ๆ 10 วัน 

แบบสอบถามชุดใหม่ 4+6 สาระสำคัญคือการให้ประชาชนแสดงความเห็นเกี่ยวกับประชาธิปไตย นักการเมือง การเลือกตั้ง การได้มาซึ่งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งกับแนวทางปฏิรูป และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แต่ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดคือ คำถามที่ 2 ที่ว่า คสช.มีสิทธิสนับสนุนพรรคการเมืองหรือไม่

ทั้งนี้ นายปณิธาน วัฒนายากร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง ชี้แจงว่าทั้ง 6 คำถาม เป็นการสื่อสารตรงถึงประชาชน เพื่อเตรียมการสู่ช่วงสุดท้ายของโรดแมป ไม่ใช่การปูทางทางการเมือง ส่วนเสียงทักท้วงในคำถามที่ 2 นั้น เชื่อว่านายกรัฐมนตรีจะรับฟัง

ขณะที่ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.เห็นว่าคำถามที่ 2 ดังกล่าวไม่เหมาะสม รวมถึงอาจมีปัญหาขัดรัฐธรรมนูญและกฎหมาย หากใช้สถานะและอำนาจ คสช.ให้คุณให้โทษส่งผลต่อการเลือกตั้ง พร้อมกับขอให้กระทรวงมหาดไทยทำแบบสอบถามที่คำนึงถึงความเป็นกลาง ไม่ชี้นำ หรือมีผลต่อการตัดสินใจในการลงคะแนน และหากมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งแล้ว ควรหยุดการสำรวจทันที

Tag : แบบฟอร์มตอบ 6 คำถามนายก 6 คำถามนายก