นายกฯ เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31

วันที่ 12 พ.ย. 2560 เวลา 20:03 น.

Views

นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31 เตรียมผลักดันการพัฒนาศักยภาพ และความเป็นเอกภาพของประชาคมอาเซียนสร้างบทบาทสำคัญในเวทีโลก โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

Tag : ประชุมสุดยอดอาเซียน ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31 นายกรัฐมนตรี