รัฐบาลลุยปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ทำลายภาพลักษณ์ประเทศ

วันที่ 12 พ.ย. 2560 เวลา 20:03 น.

Views

รัฐบาลเดินหน้าเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชน พร้อมเอาจริงปราบปรามอิทธิพลชาวต่างชาติ ที่เข้ามาก่ออาชญกรรมทำลายภาพลักษณ์ประเทศ      

พลโทคงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามผู้มีอิทธิพลอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชน โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลชาวต่างชาติ ที่ก่ออาชญกรรมทำลายภาพลักษณ์ของประเทศ ซึ่งได้กำชับสั่งการให้หน่วยงานทั้ง ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพิ่มความเข้มข้นในการติดตามและกวาดล้างเครือข่ายอาชญกรรมข้ามชาติทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการแฝงตัวของอาชญากรในรูปแบบต่างๆ ที่เข้ามาในลักษณะนักท่องเที่ยว

พร้อมย้ำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจสอบระบบข้อมูลเข้าออก รวมทั้งเพิ่มมาตรการกำกับ ติดตาม ควบคุม และดำเนินการทางกฎหมายอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม กับบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต และอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ซึ่งมีตกค้างอยู่ในประเทศเกือบ 100,000 คน พร้อมกำชับไม่ให้เจ้าหน้าที่ไปเกี่ยวข้องและแสวงประโยชน์โดยเด็ดขาด

ทั้งนี้ จากการกวดขัน จับกุม และปราบปราม พบการรวมกลุ่มก่ออาชญกรรมข้ามชาติและในประเทศหลายรูปแบบ เช่น การค้ายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ และการค้าประเวณี เปิดบ่อนพนันออนไลน์ เปิดศูนย์ติดต่อหลอกลวงโอนเงิน เป็นต้น ซึ่งสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศเป็นอย่างมาก

Tag : อาชญากรรมข้ามชาติ อาชญากรรม อิทธิพลชาวต่างชาติ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล