ดอกบัวตองบาน ดอยหัวแม่คำ 1 ปีบานเพียงครั้งเดียว

วันที่ 12 พ.ย. 2560 เวลา 20:08 น.

Views

ช่วงนี้ใครที่เดินทางไปท่องเที่ยวในภาคเหนือ จะเห็นไม้เมืองหนาวบานสะพรั่งสวยงาม หนึ่งในนั้นคือ "ดอกบัวตอง" จังหวัดเชียงราย ที่ 1 ปีบานเพียงครั้งเดียว ติดตามจากรายงาน               

เป็นประจำทุกปีช่วงฤดูหนาว บนดอยหัวแม่คำ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย รอยต่อระหว่างพรหมแดนไทย-เมียนมา จะเห็นดอกบัวตองพานสะพรั่งทั่วทั้งดอย แซมกลางหุบเขา ในเขตวนอุทยานดอยหัวแม่คำ และบริเวณหมู่บ้านของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ลีซอ และอาข่า โดยเฉพาะกลางเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคมของทุกปีจะสวยงามที่สุด จากนั้นดอกบัวตองก็จะเริ่มโรยรา

ปีละ 1 ครั้งที่ดอกบัวตองจะบานทั่วทั้งดอย ที่นี่จึงกลายเป็นจุดเด่นดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมไม่ขาดสาย ยิ่งในช่วงเทศกาล "ดอกบัวตองบาน ที่ดอยหัวแม่คำ" กลุ่มชาติพันธุ์จะมีการจัดกิจกรรมการแสดง และแต่งกายชุดประจำเผ่า ถือเป็นงานประจำปี โดยปีนี้จะจัดในวันที่ 17-19 พฤศจิกายน

สำหรับดอกบัวตอง ที่ดอยหัวแม่คำ แม้จะไม่ใช่พืชพื้นถิ่นดั้งเดิม แต่ภายหลังนำมาปลูก มีการส่งเสริมจนเป็นเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว และใช้ดอกบัวตองแก้ปัญหาพื้นที่ว่างเปล่า เสื่อมโทรม และเป็นพืชคลุมดิน จนเกิดประโยชน์ต่อชุมชน ชาวบ้านที่นี่จึงช่วยกันดูแลรักษาไว้

นอกจากนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ไม่เพียงส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเท่านั้น เตรียมศึกษาวิจัยดอกบัวตองว่ามีสรรพคุณทางยาสมุนไพรหรือสามารถเพิ่มมูลค่า สร้างประโยชน์ด้านใดได้อีกบ้างให้กับชุมชนบนดอยหัวแม่คำแห่งนี้

ทีมข่าวสังคม รายงาน

Tag : ดอกบัวตอง ดอยหัวแม่คำ เชียงราย ดอกบัวตอง เชียงราย ดอกบัวตอง ดอยหัวแม่คำ ไม้เมืองหนาว