ชาวสวนยางจี้รัฐบาล แก้ปัญหาราคายางตกต่ำ

วันที่ 12 พ.ย. 2560 เวลา 20:09 น.

Views

ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เร่งชี้แจงสาเหตุราคายางตกต่ำ หลังตัวแทนเกษตรกรสวนยาง เตรียมเดินทางเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันพรุ่งนี้

กรณีเกษตรกรสวนยางจำนวนมาก เตรียมเดินทางไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งการยางแห่งประเทศไทยวันพรุ่งนี้ (13 พ.ย.60) เพื่อยื่นข้อเรียกร้องให้แก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำนั้น

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ชี้แจงสถานการณ์ยางพาราขณะนี้ว่า ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมของทุกปี เป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ทั้งตลาดในประเทศไทย และตลาดต่างประเทศ โดยกลุ่มประเทศผู้ผลิตยางรายใหม่ เช่น กัมพูชาผลผลิตเพิ่มขึ้น 33.1%, อินเดีย เพิ่ม 21.0% และเวียดนามเพิ่มขึ้น 11.3% ซึ่งสาเหตุที่แท้จริงมาจากปริมาณผลผลิตและความต้องการใช้ยางไม่สมดุลกัน จึงทำให้ราคาขายในกลุ่มประเทศผู้ผลิตหลักทั้งไทย, อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ราคาลดลง โดยยืนยันว่าราคายางในประเทศไทยนั้นอยู่ในระดับสูงกว่าประเทศอื่น ๆ และยังมีปัจจัยสำคัญ คือ ผู้ใช้ยางรายใหญ่ของโลก ทั้งจีน, สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ต่างชะลอคำสั่งซื้อ หลังได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ส่งผลให้ราคายางในตลาดล่วงหน้ามีความผันผวนอย่างรุนแรง ส่วนการดำเนินงานนโยบายของบริษัทร่วมทุนนั้น มั่นใจว่าไม่ใช่ต้นเหตุของปัญหาราคายางในขณะนี้

ด้าน นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า วันพรุ่งนี้จะเดินทางเข้าพบ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามที่ได้นัดหมายกันล่วงหน้า เพื่อนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหายางพารา 8 ข้อ โดยเห็นว่าการจัดระบบซื้อ-ขายยาง, การบริหารการตลาด และการชี้นำราคายางเป็นเรื่องที่ต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ซึ่งขณะนี้ชาวสวนยางกว่า 1.6 ล้านครัวเรือน กำลังได้รับผลกระทบปัญหาราคาตกต่ำเหลือเพียงกิโลกรัมละ 40-43 บาท จากราคาต้นทุนกิโลกรัมละ 63-65 บาท ซึ่งระดับราคาที่ กิโลกรัมละ 60 บาทเป็นราคาที่เกษตรกรพอรับได้

Tag : ปัญหาราคายาง ราคายาง ราคายางตกต่ำ