รายงานพิเศษ : ไทย-สิงคโปร์ สานสัมพันธ์สวนพฤกษศาสตร์ ตอนที่ 2

วันที่ 12 พ.ย. 2560 เวลา 20:10 น.

Views

สวนนงนุชพัทยา ไม่เพียงเป็นแหล่งรวมพันธุ์ไม้หายากชื่อเสียงติดอันดับโลก ยังมีส่วนช่วยอนุรักษ์ต้นยางพาราสายพันธุ์ดั้งเดิม กลับไปปลูกคืนถิ่นที่สวนพฤกษศาสตร์ประเทศสิงคโปร์ได้สำเร็จ เป็นอย่างไร ชมจากรายงาน 

สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ "โบทานิคการ์เด้น" มรดกโลกแห่งนี้ ไม่เพียงเป็นสวนพันธุ์ไม้เขตร้อนหลากชนิด ยังเป็นจุดกำเนิดต้นยางพารา เพราะย้อนไป ปี 2420 สวนพฤกษศาสตร์คิว ประเทศอังกฤษ ส่งกล้ายางพารา 11 ต้น มาปลูกยังสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ ได้ทำการวิจัยขยายพันธุ์กระจายไปตามภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลายเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้หลายประเทศ

ผ่านมากว่า 140 ปี ต้นยางพาราต้นแม่อายุเก่าแก่ ทยอยตาย สวนนงนุชพัทยาจึงช่วยนำกิ่งมาเสียบยอด-ขยายพันธุกรรมได้สำเร็จ และนำต้นยางพาราส่งคืนสวนพฤกษศาสตร์ประเทศสิงคโปร์รับช่วงต่อ ดูแลกระทั่งลำต้นแข็งแรง จึงนำมาปลูกลงดิน อนุรักษ์ต้นไม้ที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์โลกให้คงอยู่คู่สวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ต่อไป 

ต้นยางพาราที่เห็นนี้ ความสูงราว 1 เมตร เพิ่งปลูกลงดินโดยผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา ร่วมกันปลูกกับผู้อำนวยการสวนพฤกษศาสตร์ประเทศสิงคโปร์ เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิม ซึ่งมีลักษณะเด่น ลำต้นแข็งแรง ทนทานต่อโรคได้มากกว่าต้นยางพาราที่ปลูกกันในปัจจุบัน

นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา เชื่อว่า ในอนาคตหากต้นยาพาราต้นนี้เติบโตขยายพันธุ์ได้ จะเป็นต้นยางพาราคุณภาพสูง สามารถปลูกทดแทนสายพันธุ์เก่า ๆ ซึ่งมีจุดอ่อนต้นไม่ค่อยแข็งแรง และจะส่งผลดีต่อเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราของไทยเราด้วย          

เป็นอีกความร่วมมือไม่เพียงแค่ความต้องการที่จะอนุรักษ์พันธุ์ไม้ประวัติศาสตร์ให้คงอยู่เท่านั้น หากยังเป็นการสานต่อที่เอื้อประโยชน์ต่อประเทศไทย ที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกยางพาราสายพันธุ์ดี สร้างรายได้สู่ครัวเรือนอย่างยั่งยืน

สามารถ เจริญสุข ถ่ายภาพ
สุพรรษา คงเหล็ก รายงาน

Tag : เกาะติดข่าวดัง ไทย สิงคโปร์สานสัมพันธ์สวนพฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์ มรดกโลกประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์โบทานิกการ์เด้น