พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงร่วมในพิธีทำขวัญข้าว และประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร จังหวัดสุรินทร์ เป็นการส่วนพระองค์

วันที่ 12 พ.ย. 2560 เวลา 19:50 น.

Views

เวลา 14.52 น. วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร ตำบลตั้งใจ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เป็นการส่วนพระองค์ เพื่อทรงร่วมในพิธีทำขวัญข้าว ในการนี้ ทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน และจุดธูปที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย แล้วทรงจุดธูปหางปักเครื่องสังเวย ในพิธีทำขวัญข้าว ซึ่งเป็นประเพณีที่สร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวนา โดยมีความเชื่อว่าจะทำให้ได้ผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์ โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการแสดง "รำบูชาขวัญข้าว" โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

จากนั้น ทรงเกี่ยวข้าวหอมมะลิ พันธุ์ กข 15 ร่วมกับข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, สมาชิกของศูนย์ฯ นักเรียน และประชาชนจิตอาสาในโครงการเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

สำหรับข้าวหอมมะลิ กข 15 เป็นข้าวที่มีคุณสมบัติไวแสง อายุการเก็บเกี่ยวสั้น อ่อนนุ่ม และมีกลิ่นหอม ในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกที่ผ่านมาทางศูนย์ฯ ได้ปลูก จำนวน 12 ไร่ เก็บเกี่ยวในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนไปแล้ว 7 ไร่ ให้ผลผลิต 574 กิโลกรัมต่อไร่ และคาดว่าจะได้ผลผลิตรวม 6,888 กิโลกรัม โดยข้าวทั้งหมดทางศูนย์ฯ จะนำไปแจกจ่ายให้กับสมาชิกฯ และเกษตรกรที่ขาดแคลน และหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว จะปรับพื้นที่แปลงนาเตรียมปลูกดอกทานตะวัน และดอกไม้อื่น ๆ เช่น ดาวเรือง หงอนไก่ และคอสมอส หรือ ดาวกระจายฝรั่ง รวมถึง พืชผักผลไม้ และไม้เลื้อย เช่น คะน้า กวางตุ้ง ผักกาดขาว กล้วย บวบ และแฟง เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

ทั้งนี้ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร จังหวัดสุรินทร์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ มีพระดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรทุกด้าน แก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ โดยให้ชุมชนเข้ามาเรียนรู้และมีส่วนร่วมด้วยการปฏิบัติจริง ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ พิธีทำขวัญข้าว ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร