เจ้าชายคอลิฟะห์ บิน ซัลมาน อัล คอลิฟะห์ นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน เสด็จกลับราชอาณาจักรบาห์เรน หลังจากทรงเข้าร่วมงานพระราชพิธีฯ

วันที่ 12 พ.ย. 2560 เวลา 19:50 น.

Views

เวลา 12.00 น. วันนี้ ที่ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานดอนเมือง เจ้าชายคอลิฟะห์ บิน ซัลมาน อัล คอลิฟะห์ นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน เสด็จกลับราชอาณาจักรบาห์เรน โดยเครื่องบินเที่ยวบินพิเศษ หลังจากทรงเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เฝ้าส่งเสด็จ และ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ในนามรัฐบาลไทย เฝ้าส่งเสด็จ

Tag : พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เจ้าชายคอลิฟะห์ บิน ซัลมาน อัล คอลิฟะห์