เริ่มวันนี้ ก.มหาดไทย เปิดรับแสดงความคิดเห็น 6 คำถามนายกฯ

วันที่ 13 พ.ย. 2560 เวลา 07:24 น.

Views

เริ่มแล้ววันนี้ กระทรวงมหาดไทยเปิดรับการแสดงความเห็นของประชาชนต่อ 6 คำถามของนายกรัฐมนตรี ที่สำนักงานเขต 50 เขตในกรุงเทพมหานคร และศูนย์ดำรงธรรมประจำอำเภอและจังหวัด

โดยแบบสอบถามครั้งนี้เรียกว่า 4+6 ซึ่งเป็นการรวมคำถามเดิมของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ และอีก 6 ข้อล่าสุด จำนวน 3 แผ่น รวมถึงมีช่องให้กรอกชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน เพศ อาชีพ การศึกษา หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ โดยให้แสดงความเห็นคิดที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานคร และศูนย์ดำรงธรรมประจำอำเภอและจังหวัด ตั้งแต่วันนี้ และรวบรวมส่งนายกรัฐมนตรีทุก ๆ 10 วัน

แบบสอบถามชุดใหม่ 4+6 สาระสำคัญ คือ การให้ประชาชนแสดงความเห็นเกี่ยวกับประชาธิปไตย นักการเมือง การเลือกตั้ง การได้มาซึ่งรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง กับแนวทางปฏิรูป และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แต่ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดคือ คำถามที่ 2 ที่ว่า คสช.มีสิทธิ์สนับสนุนพรรคการเมืองหรือไม่

ทั้งนี้ นายปณิธาน วัฒนายากร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง ชี้แจงว่า ทั้ง 6 คำถาม เป็นการสื่อสารตรงถึงประชาชน เพื่อเตรียมการสู่ช่วงสุดท้ายของโรดแมป ไม่ใช่การปูทางทางการเมือง ส่วนเสียงทักท้วงในคำถามที่ 2 นั้น เชื่อว่านายกรัฐมนตรีจะรับฟัง

ขณะที่ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. เห็นว่าคำถามที่ 2 ดังกล่าวไม่เหมาะสม รวมถึงอาจมีปัญหาขัดรัฐธรรมนูญและกฎหมาย หากใช้สถานะและอำนาจ คสช. ให้คุณให้โทษส่งผลต่อการเลือกตั้ง พร้อมกับขอให้กระทรวงมหาดไทยทำแบบสอบถามที่คำนึงถึงความเป็นกลาง ไม่ชี้นำ หรือมีผลต่อการตัดสินใจในการลงคะแนน และหากมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งแล้ว ควรหยุดการสำรวจทันที

Tag : สนามข่าว 7 สี 6 คำถามนายก 6 คำถามของนายกรัฐมนตรี นายกตั้งคำถาม