ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย สานต่อโครงการติดปีกเติมฝัน

วันที่ 13 พ.ย. 2560 เวลา 09:44 น.

Views

นางอัญชัญ เหล็กดี ผู้อำนวยการภาคพื้นที่ภาคเหนือ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ส่งมอบโครงการ "ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์และห้องสมุดชุมชน" ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองมะจับ จ.เชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังมอบหนังสือ อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาให้น้อง ๆ นักเรียน

ธนาคารและพันธมิตรภาคี เห็นความสำคัญของการใฝ่รู้ จึงได้สร้างสรรค์โครงการติดปีกเติมฝันให้แก่เด็ก ๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการเรียนนี้ทั้งในโรงเรียนและนอกห้องเรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและต่อยอดการประกอบวิชาชีพต่อไปในอนาคต โดยอยากให้โรงเรียนเล็กๆ ได้เข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้อย่างทัดเทียม เพื่อพัฒนาโอกาสทางการศึกษาและด้านอื่นๆในชีวิต จึงได้มอบทั้งห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด อุปกรณ์กีฬา ซึ่งเป็นอุปกรณ์จำเป็น และเป็นแหล่งผลิตข้อมูลสำหรับทุกวันนี้

ธนาคารยังได้จัดคอร์สอบรม  "4 รู้ สู่การออม" ให้แก่คนในชุมชน เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองมะจับ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเก็บออม และวางแผนการเงินส่วนตัวอีกด้วย

Tag : ซีไอเอ็มบีไทย โครงการติดปีกเติมฝัน ห้องสมุดชุมชน โรงเรียนบ้านหนองมะจับ