เผยภาพการทดสอบหุ่นยนต์เก็บขยะชายหาดสมิหลา บังคับด้วยรีโมทลากสายพาน

วันที่ 13 พ.ย. 2560 เวลา 05:01 น.

Views

นายพฤทธิกร สมิตไมตรี อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งเป็นผู้จัดการโครงการพัฒนาหุ่นยนต์เก็บขยะชายหาดสมิหลา จังหวัดสงขลา กล่าวว่าตามปกติการเก็บขยะตามชายหาดจะใช้วิธีการเดินเก็บ เพราะไม่สามารถใช้วิธีการกวาด เพื่อทำความสะอาดได้ จึงต้องมีการพัฒนาเครื่องมือในการช่วยเก็บขยะ ก่อนนำไปทำการแยกขยะ หรือการรีไซเคิล รวมทั้งการทำลายขยะอย่างถูกวิธี ซึ่งจะถือเป็นต้นแบบของวิธีการจัดเก็บขยะตามแนวชายหาดในพื้นที่อื่น

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ยังกล่าวอีกว่า สำหรับหุ่นยนต์เก็บขยะ เป็นระบบบังคับด้วยรีโมทลากสายพาน หรือตะแกรงเก็บขยะที่มีขนาดเล็กและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเหมาะสมกับการใช้งานบริเวณชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ทางด้านนักท่องเที่ยว กล่าวว่า การใช้หุ่นยนต์เก็บขยะเป็นสิ่งที่ดีในการช่วยรักษาความสะอาด โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่ประชาชน หรือนักท่องเที่ยวควรจะช่วยกันรักษาความสะอาดตามชายหาด หรือทิ้งขยะในสถานที่ที่จัดไว้ เป็นการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมในระยะยาว

Tag : หุ่นยนต์เก็บขยะ สงขลา