เหยี่ยวข่าว 7 สี : คืบหน้าขยายถนนสายตาก-แม่สอด

วันที่ 12 พ.ย. 2560 เวลา 22:11 น.

Views

ภาพมุมสูงจากทีมเหยี่ยวข่าว 7 สี แสดงให้เห็นความคืบหน้าการก่อสร้าง และขยายถนนสายตาก-แม่สอด หนึ่งในเส้นทางสำคัญเชื่อมต่อภาคเหนือและประเทศเพื่อนบ้าน ระยะทางประมาณ 86 กิโลเมตร ใช้เวลาก่อสร้างมาหลายปี ตอนนี้คืบหน้าแล้วเสร็จไป 2 ช่วง คือช่วงที่ 1 และ 2  หรือช่วงหัวและท้ายถนนสายฝั่งที่มาจากตัวเมืองตาก และถนนสายที่มาจากอำเภอแม่สอด

เหลือช่วงตรงกลาง หรือช่วงที่ 3 และ 4 ที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ให้ทันตามกำหนดโครงการก่อสร้าง เนื่องจากเป็นเส้นทางลาดชันคดเคี้ยวทางขึ้นลงเขา เช่น บริเวณศาลเจ้าพ่อพะวอ หลัก กม.ที่ 23

ส่วนการปิดถนนเพื่อระเบิดหิน ยังมีอยู่ แต่จะไม่ถี่ เช่น การระเบิดช่วงดอยรวกเมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดยจุดที่ยังต้องระเบิดหิน คือบริเวณเขตเขาผาระกาหลัก กม.ที่ 32 โดยปิดถนนเป็นช่วงเวลา เพื่อลดผลกระทบผู้ใช้เส้นทาง คาดต้องใช้เวลาระเบิดหินในช่วงนี้ อย่างน้อย 5 เดือน

นอกจากเป็นถนนสายสำคัญ เชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งการเดินทางสายเศรษฐกิจ ไปยังภาคเหนือและประเทศเพื่อนบ้านแล้ว ยังเป็นถนนสายท่องเที่ยวสายสำคัญของจังหวัดตากด้วย ยิ่งการก่อสร้างคืบหน้า ชุมชนในพื้นที่ก็พลอยได้รับอานิสงค์ไปด้วย เช่น ที่ตลาดมูเซอแห่งนี้

ส่วนช่วงนี้ ซึ่งเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวใช้เป็นเส้นทางขึ้นเหนือ เพื่อสัมผัสอากาศหนาว สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ ยาวไปจนถึงช่วงปีใหม่ เหยี่ยวข่าว 7 สี ขอฝากเรื่องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะจุดที่มีการก่อสร้าง จุดเสี่ยง จุดอันตราย เพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น
FB Jessada upani, IG Jessadaupani

Tag : เหยี่ยวข่าว 7 สี คืบหน้าขยายถนนสายตาก-แม่สอด