คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ตรึงค่า FT ถึงกลางปี 2561

วันที่ 13 พ.ย. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในรูปแบบกองคาราวาน "อาสา พาเจริญ" มุ่งสร้างการรับรู้ให้ประชาชนรอบโรงไฟฟ้าและประชาชนทั่วไป เข้าใจบทบาทการกำกับดูแลกิจการพลังงาน ควบคู่การยกระดับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นทุนสนับสนุนให้มีการให้บริการไฟฟ้าไปยังท้องที่ต่างๆ เพื่อกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น ที่สำคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับค่าไฟฟ้าในปีหน้ามีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นอีก 19.49 บาทต่อหน่วย ตามราคาเชื้อเพลิงในตลาดโลกที่ปรับเพิ่มขึ้น โดย กกพ.จะเกลี่ยเงินสะสมนำมาบริหารจัดการ เพื่อให้ค่า FT (Float Time) ไม่ปรับเพิ่มมากขึ้น โดยมั่นใจว่า กกพ.จะสามารถตรึงค่า FT ให้กับประชาชนได้ไปจนถึงกลางปีหน้า

นอกจากนี้ กกพ.จะทยอยประกาศแผนรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน คาดว่าจะเพิ่มอีก 3 โครงการ ในปีหน้า รวมปริมาณ 389 เมกะวัตต์ ได้แก่ การผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน, การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก และรับซื้อไฟฟ้าตามโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทั้ง 3 โครงการจะมีการลงทุนรวม 34,450 ล้านบาท

Tag : ตรึงค่า FT