ระดับน้ำเจ้าพระยาในจังหวัดภาคกลางลดลง

วันที่ 13 พ.ย. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

ระดับน้ำเจ้าพระยา ด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ที่อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท  ปริมาณน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง น้ำที่ท่วมท่าเทียบเรือลดลง เรือโดยสารข้ามฟาก เปิดให้บริการตามปกติ  น้ำท้ายเขื่อนที่อำเภอสรรพยาลดลง เหลือเพียงที่ลุ่มต่ำบางจุด โรงเรียนวัดสมอ และโรงเรียนวัดมะปราง เปิดเรียนได้ตามปกติ สถานการณ์น้ำเจ้าพระยามีปริมาณ 2,088 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ที่อำเภอเมือง เพิ่มขึ้น  12  เซนติเมตร อยู่ที่ระดับ 16.85 เมตร ระบายน้ำท้ายเขื่อน 1,670 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที น้ำท้ายเขื่อนลดลง 7 เซนติเมตร อยู่ที่ระดับ 13.65 เมตร
              
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำเจ้าพระยาที่บริเวณหน้าวัดไชยวัฒนาราม ลดลงอย่างต่อเนื่อง ต่ำกว่าแนวกั้นน้ำ 30 เซนติเมตร บ้านเรือนในอำเภอบางบาล นอกแนวกั้นน้ำ ลดระดับลงต่อเนื่อง ขณะที่ในทุ่งแก้มลิง น้ำยังท่วมถนนสายบางบาลผักไห่ บางช่วงรถเล็กยังไม่สามารถผ่านได้ บ้านเรือนในตำบลมหาพราหมณ์ยังมีน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร 

ที่จังหวัดพิษณุโลก แม่น้ำยมที่ไหลผ่านอำเภอบางระกำ ลดลงตามลำดับ ชาวบ้านหมู่ 6 ลงเกี่ยวข้าวในนา ที่ถูกน้ำท่วมขัง และขอให้รัฐบาลช่วยเหลือพันธุ์ข้าวเปลือก และทุนในการทำนาต่อไป

ส่วนที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เกิดฝนตกในหลายพื้นที่ ทำให้นาข้าวจมน้ำเป็นบริเวณกว้าง ข้าวหอมมะลิที่เก็บเกี่ยวแล้วต้องนำออกตากแดด ขณะที่ข้าวอีกจำนวนมาก ยังต้องรอคิวรถเกี่ยวข้าวเข้าเก็บเกี่ยว
              
ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สถานีตรวจอากาศนครศรีธรรมราชแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวน  มีฝนตกลมกรรโชกแรง และคลื่นสูง ขอให้ประชาชนที่อยู่ริมฝั่งทะเล ชาวประมงรอดูสภาพอากาศอีกระยะ และติดตามรายงานสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด