รัฐสั่งกวาดล้างกลุ่มอิทธิพลชาวต่างชาติก่ออาชญากรรมในประเทศ

วันที่ 13 พ.ย. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

โดย พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกุมชาวต่างชาติที่ทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ต่างๆ  หลังจากดำเนินการในพื้นที่ภาคใต้ จับกุมได้กว่า 100 คน พร้อมให้ตรวจสอบระบบข้อมูลเข้า-ออกบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต และอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 หรือโอเวอร์ สเตย์ รวมถึงการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐจากชาวต่างชาติ ในกรณีเหล่านี้ด้วย

พลเอกประวิตร ยังขอข้อมูลหลักฐานที่มีการกล่าวหาพาดพิงเจ้าหน้าที่รัฐหลายส่วนในจังหวัดภูเก็ต ว่าเรียกรับส่วยเดือนละไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาทด้วย ซึ่งหากพบผู้กระทำผิดจริงจะต้องถูกลงโทษทางกฎหมายทันที

Tag : ก่ออาชญากรในประเทศ อาชญากรรม